formulieren & info

 • club
 • /
 • formulieren & info
 • /

formulieren & info

administratie
 • aangifteformulier Ethias verzekeringen bij ongevallen
  Een Olicsa clublid dat gekwetst geraakt is verzekerd voor medische kosten. Bij opname via spoedgevallen of bij het eerste bezoek aan uw dokter, laat u door de behandelende arts Rubriek C invullen. Zelf vervolledigt en ondertekent u Rubriek B. Daarna bezorgt u het ingevulde formulier aan de clubsecretaris. De verzekeraar neemt contact met u op in verband met de tussenkomst in de medische kosten.
  Wij wensen de gekwetste alvast veel beterschap en een goede genezing!

 • huishoudelijk reglement Olicsa

 • medisch getuigschrift 2019-2020
  Hier vindt u blanco medische attesten die in tweevoud ingevuld moeten worden door uw huisarts . Gelieve op de eerste training of voor de eerste wedstrijd het medisch attest in twee exemplaren af te geven aan uw ploegverantwoordelijke. Zonder geldig medisch attest mag de speler niet deelnemen aan wedstrijden. Gebruik geen afwijkende formulieren van dit VBL-model.

 • panathlonverklaring
  Olicsa ondertekende de panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport