vertrouwenspersonen

 • club
 • /
 • vertrouwenspersonen
 • /

vertrouwenspersonen | grensoverschrijdend gedrag binnen de sport

Luisterend oor binnen OLICSA | Zit jij met een probleem? Praat erover!

Wat?

Binnen OLICSA zijn er twee vertrouwenspersonen aangeduid om problemen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag binnen de club (zoals verbale/fysieke agressie, pestgedrag, ongewenst seksueel gedrag, conflicten, …) bespreekbaar te maken, naar een oplossing te zoeken en, in de eerste plaats, te trachten om deze te voorkomen. Zij zullen samen met het bestuur vorm geven aan het beleid en een platform hiervoor uitwerken.

Wie?

Er is bewust gekozen voor een vrouwelijke én een mannelijke vertrouwenspersoon, die bovendien geen deel uitmaken van het bestuur, Kathleen Anthonis (mama van Thomas Lootens) en Stefan Maris (papa van Dries Maris)

Waarom?

OLICSA wil graag een plek zijn waar uw zoon of dochter, jijzelf, zich goed voelt en in een veilige omgeving aan sport kan doen. In dit verband heeft de club zowel de zogenaamde Panathlonverklaring ondertekend (d.w.z. dat OLICSA zich actief inzet voor de rechten van het kind in de sport), als de Fair Play regels van de VBL onderschreven. Meer in het algemeen staat OLICSA voor een aantal waarden en normen die alle leden (spelers, trainers, ouders, bestuurders, supporters) van OLICSA dienen uit te dragen en die ook vertaald werden in een concrete gedragscode

Hoe?

Zo gelden er bepaalde grenzen in verband met:

 • respect en verantwoordelijkheid van sporters
 • lichamelijk contact
 • omgang met elkaar
 • privacy/toezicht/toegang in kleedkamers
 • welbevinden van sporters
 • stiptheid
 • gezondheid (alcohol, roken, …)

Wanneer je een probleem ondervindt m.b.t. één van deze zaken kan je dit in de eerste plaats uiteraard rechtstreeks aankaarten bij je coach, ploegverantwoordelijke en/of iemand van het bestuur. Wanneer je je daar echter onzeker bij voelt of niet het gewenste gehoor vindt, kan je steeds terecht bij één van de vertrouwenspersonen. 

Indien je hen niet op de club aantreft, kan je de vertrouwenspersonen rechtstreeks contacteren per mail of GSM:

Kathleen Anthonis | kathleen.anthonis@lootens.org | 0497 46 31 52  

Stefan Maris | stefanmaris0@gmail.com | 0487 40 63 25 


Er wordt dan een afspraak gemaakt om het probleem in alle discretie en vertrouwen te bespreken. De vertrouwenspersonen hebben geen beroepsgeheim (zoals artsen), maar dienen zich wel te houden aan het vertrouwelijk omgaan met bepaalde informatie.

Binnen OLICSA volgen we een bepaald systeem, namelijk het vlaggensysteem. Door middel van training van bestuur en coaches zal dit systeem ver’olicsa’d worden en ingebed in het beleid.

Waarden en normen OLICSA

Open/Opoffering

Loyaal (toewijding)

Integriteit (integer)

Club (discipline)

Samenwerken (team-sportief)

Alert


Zit je dus met een probleem? Praat erover!